รวมภาพ eye ball ปี2558

ร้านอาหาร ริมเล-บ่อแร่ ภูเก็ต

ร้านอาหาร ริมเล-บ่อแร่ ภูเก็ต

1513_1024947330881712_2536450156592813158_n 6848_1024946864215092_2083074094316535010_n - Copy 6848_1024946864215092_2083074094316535010_n 1915429_1024947237548388_3558565361459559441_n - Copy 11140358_1024947294215049_5827877810909068746_n - Copy 12573035_1668007836792166_1519900416685542138_n - Copy 12573719_1668007656792184_5992022618202896578_n - Copy 12573808_1668007726792177_8161732754776864378_n - Copy 12573935_1661041334176235_247697115623329614_n - Copy 12604729_1661041204176248_4881037603869423245_o - Copy 12604729_1661041204176248_4881037603869423245_o (1) - Copy 12622124_1661041180842917_5572786260542452892_o - Copy 12622124_1661041180842917_5572786260542452892_o (1) - Copy 12622124_1661041180842917_5572786260542452892_o (1) 12622124_1661041180842917_5572786260542452892_o 12631565_1024946980881747_3326721399136771959_n 12633596_1661041490842886_4173132215527242071_o - Copy 12633596_1661041490842886_4173132215527242071_o 12633682_1661041380842897_399420815732819519_o - Copy 12633682_1661041380842897_399420815732819519_o 12642455_1024947367548375_5889426585840322917_n 12642760_1661041310842904_2733385653164447180_n 12644969_1668007573458859_4560807104037766282_n 12645044_1024947170881728_909520626456825174_n 12646977_1024947054215073_6079754653469086021_n 12647077_1668007516792198_2854549011071256453_n 12647196_1668007540125529_5924710235109459189_n 12647515_1661041520842883_8959701669297297215_n 12650878_1024947114215067_783858136905795810_n 12650911_1090275934358630_4252862547606375225_n 12650928_1024947014215077_7584491844252098754_n 12650995_1024947214215057_2317542582767997391_n 12651040_1024947474215031_2450851115803706741_n 12651150_1024947077548404_3045983629445307613_n 12651164_1024946794215099_7618667043933446507_n 12651339_1661041274176241_3404723478167841730_n 12654323_1668007633458853_7612630905341139537_n 12654451_1024947500881695_8726952705092309324_n 12654549_1668007606792189_947771634312225394_n 12657857_1661041457509556_296289598895080158_o 12661833_1661041540842881_7815194622969149501_n 12661904_1661041234176245_290886590043572993_n 12662441_1024947397548372_3631006479391173282_n 12662441_1024947444215034_8105157221054358344_n 12662647_1024946944215084_4560164896611969677_n 12662719_1668007500125533_614693186617761840_n

ภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “สัญญาณจากฟ้า VR009

ภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสว­ันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2557 เรื่อง “สัญญาณจากฟ้า VR009” โดย สำนักงาน กสทช.

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “สัญญาณจากฟ้าVR009” จำลองจากเหตุการณ์วาตภัยครั้งใหญ่ที่เกิดข­ึ้นจริง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเมื่อปี พ.ศ.2539
โดยพระองค์ท่านทรงติดตามเหตุการณ์และพระรา­ชทานคำแนะนำ ในการแก้ปัญหาสัญญาณวิทยุขาดหายให้กับเจ้า­หน้าที่อาสาสมัคร อาสากู้ภัย ด้วยพระองค์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารส่วนพระองค์­ท่านเอง ซึ่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน­ครั้งนั้น จึงทำให้ปวงชนชาวไทยสามารถผ่านเหตุการณ์อั­นยากลำบากครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มาได้

 

ชมรมเออาร์รักษ์ปักษ์ใต้มอบเงินสนับสนุนสมาคม E29AM

ชมรมเออาร์รักษ์ปักษ์ใต้มอบเงินสนับสนุนสมาคม E29AMเพื่อพัฒนาระบบรีพีทเตอร์ของสมาคมE29AM1393676_604175562976228_1095879072_n1461155_604175636309554_70159561_n

วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่น (อังกฤษ: Amateur radio หรือ Ham radio) คือ งานอดิเรกอย่างหนึ่งของผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารด้วยการส่งคลื่นวิทยุ มีกิจกรรมประกอบด้วย การศึกษาเชิงเทคนิคเกี่ยวกับวิทยุและการติดต่อสื่อสาร และการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อการศึกษา การทดลอง การให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน การพักผ่อนหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิทยุสมัครเล่นด้วยกัน นักวิทยุสมัครเล่นมักเรียกตัวเองว่า ham

ร่างระเบียบวิทยุสมัครเล่น เพื่อกิจการวิทยุสมัครเล่นไทย ภาคผนวก 7

ภาคผนวก

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่น

 

๑.     การตักเตือนด้วยวาจา ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำการ ดังนี้

๑.๑   ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสาร

๑.๒   ไม่บันทึกการติดต่อสื่อสารในสมุดบันทึก (Log book) ประจำสถานีวิทยุคมนาคม

๒.     การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นกระทำการ ดังนี้

๒.๑   ใช้ถ้อยคำหยาบคายในการติดต่อสื่อสาร

๒.๒   ใช้รหัสลับในการติดต่อสื่อสาร

๒.๓   ติดต่อกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาต

๒.๔   การจ้างวานรับ-ส่งข่าวไปยังบุคคลที่สาม

๒.๕   รับส่งข่าวสารนอกเหนือไปจากกิจการวิทยุสมัครเล่น อาทิ การส่งข่าวทางธุรกิจการค้า

๒.๖   ส่งเสียงดนตรี รายการบันเทิง หรือรายการโฆษณาทุกประเภท

๒.๗   แย่งใช้ช่องสัญญาณในการติดต่อสื่อสาร หรือใช้ช่องสัญญาณในลักษณะยึดถือครอบครองเฉพาะกลุ่มบุคคล

๒.๘   เคยถูกตักเตือนด้วยวาจาตามข้อ ๑ มาแล้ว และกระทำการอันมีโทษตามข้อ ๑ อีก